10kw White Gold Philadelphia 76ers XL Pendant

10kw White Gold Philadelphia 76ers XL Pendant