10kw White Gold Maryland XL Pendant

10kw White Gold Maryland XL Pendant