10kw White Gold University of Miami XL Pendant

10kw White Gold University of Miami XL Pendant