10kw White Gold University of Pennsylvania Small Post Earring

10kw White Gold University of Pennsylvania Small Post Earring