10kw White Gold Virginia Tech XL Pendant

10kw White Gold Virginia Tech XL Pendant