10kw White Gold Eastern Illinois University Small Post Earring

10kw White Gold Eastern Illinois University Small Post Earring