10kw White Gold Washington State Small Post Earring

10kw White Gold Washington State Small Post Earring