10kw White Gold Eastern Illinois University Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Eastern Illinois University Small Pendant w/Necklace