10kw White Gold Philadelphia Flyers XS Post Earring

10kw White Gold Philadelphia Flyers XS Post Earring