10kw White Gold Miami Heat XS Post Earring

10kw White Gold Miami Heat XS Post Earring