10kw White Gold Orlando Magic XS Post Earring

10kw White Gold Orlando Magic XS Post Earring