10kw White Gold Miami University XS Post Earring

10kw White Gold Miami University XS Post Earring