10kw White Gold Boston University Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Boston University Small Pendant w/Necklace