10kw White Gold Southern Illinois University Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Southern Illinois University Small Pendant w/Necklace