10kw White Gold Miami University Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Miami University Small Pendant w/Necklace