10kw White Gold University of Houston Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold University of Houston Small Pendant w/Necklace