10kw White Gold University of Kansas Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold University of Kansas Small Pendant w/Necklace