10kw White Gold Washington Wizards Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Washington Wizards Small Pendant w/Necklace