10kw White Gold Miami Heat Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Miami Heat Small Pendant w/Necklace