10kw White Gold Sacramento Kings Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold Sacramento Kings Small Pendant w/Necklace