10kw White Gold Navy Large Disc Pendant

10kw White Gold Navy Large Disc Pendant