10kw White Gold Philadelphia Flyers Small Pendant w/ Necklace

10kw White Gold Philadelphia Flyers Small Pendant w/ Necklace