10kw White Gold Miami Heat Large Pendant w/ Necklace

10kw White Gold Miami Heat Large Pendant w/ Necklace