10kw White Gold Navy XL Disc Pendant

10kw White Gold Navy XL Disc Pendant