10kw White Gold University of Miami Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold University of Miami Small Pendant w/Necklace