10kw White Gold University of Mi10kw White Goldisippi Small Pendant w/Necklace

10kw White Gold University of Mi10kw White Goldisippi Small Pendant w/Necklace