10kw White Gold Sacramento Kings Small Dog Tag

10kw White Gold Sacramento Kings Small Dog Tag