10kw White Gold The Citadel XS Pendant

10kw White Gold The Citadel XS Pendant