10kw White Gold Southern Illinois University Small Pendant

10kw White Gold Southern Illinois University Small Pendant