10kw White Gold Southern Illinois University Large Pendant

10kw White Gold Southern Illinois University Large Pendant