10kw White Gold Toronto Maple Leafs Medium Disc Pendant

10kw White Gold Toronto Maple Leafs Medium Disc Pendant