10kw White Gold White Gold Virginia Tech XS Post Earring

10kw White Gold Virginia Tech XS Post Earring