14kw White Gold Boston Celtics XS Pendant

14kw White Gold Boston Celtics XS Pendant