14kw White Gold Orlando Magic XS Pendant

14kw White Gold Orlando Magic XS Pendant