14kw White Gold Oklahoma State University XS Pendant

14kw White Gold Oklahoma State University XS Pendant