14kw White Gold Buffalo Sabres XS Pendant

14kw White Gold Buffalo Sabres XS Pendant