14kw White Gold San Antonio Spurs XS Pendant

14kw White Gold San Antonio Spurs XS Pendant