14kw White Gold University of Texas at San Antonio Large Disc Pendant

14kw White Gold University of Texas at San Antonio Large Disc Pendant