14kw White Gold Virginia Tech XS Pendant

14kw White Gold Virginia Tech XS Pendant