14kw White Gold Washington State Small Pendant

14kw White Gold Washington State Small Pendant