14kw White Gold Washington Wizards XS Pendant

14kw White Gold Washington Wizards XS Pendant