14kw White Gold Creighton University XL Pendant

14kw White Gold Creighton University XL Pendant