14kw White Gold Florida Atlantic XL Disc Pendant

14kw White Gold Florida Atlantic XL Disc Pendant