14kw White Gold Kansas State University Small Pendant

14kw White Gold Kansas State University Small Pendant