14kw White Gold Oklahoma State University Small Pendant

14kw White Gold Oklahoma State University Small Pendant