14kw White Gold Ohio State University Small Pendant

14kw White Gold Ohio State University Small Pendant