14kw White Gold Ohio University Small Pendant

14kw White Gold Ohio University Small Pendant