14kw White Gold Purdue Small Pendant

14kw White Gold Purdue Small Pendant