14kw White Gold Sacred Heart XL Disc Pendant

14kw White Gold Sacred Heart XL Disc Pendant