14kw White Gold SE Mi14kw White Goldouri State XL Disc Pendant

14kw White Gold SE Mi14kw White Goldouri State XL Disc Pendant